Skötselråd – Saltvatten

Vad innebär det att ha ett saltvattensakvarium, och kan vem som helst ha det?

Ja, rent teoretiskt kan alla ha saltvatten, men det kommer att bli lite dyrare än ett sötvattensakvarium och det kräver mer tålamod, då akvariet har en längre uppstartsperiod och är känsligare överlag för nedsmutsning, överbelastning och stora förändringar.

Grundpelarna i ett saltvattensakvarium är:

Akvarium
Gärna ganska stort för att få ett stabilare system. En klar fördel vinner man om man utrustar akvariet med ett sk. ytavrinningssystem. Smutsen i ett saltvattensakvarium flyter på ytan, och kan man genom avrinning leda ner ytvattnet i tex en sump som står under akvariet så har man vunnit mycket ur renhållningssynpunkt.

Cirkulation.
Ett krav för ett lyckat akvarium är kraftig cirkulation, och den bör komma från flera håll, dvs uppdelad på flera pumpar. Räkna med 10-15 gånger akvariets volym i pumpkapacitet. Ett akvarium som är 200 liter ska alltså ha pumpar som tillsammans cirkulerar 2000-3000 liter/timme. Man använder inte innerfilter med skumgummipatroner i på samma sätt som man gör i ett sötvattensakvarium, men ett ytterfilter kan tömmas på vadd och material och sedan fyllas med levande sten, och användas som cirkulationspump och biologiskt filter. *Levande sten är grunden i den fantastiska biologin i ett saltvattensakvarium. Stenen är mycket porös och fullständigt kryllar av liv. Fyll allra minst tio procent av akvariets volym med levande sten. OBS, det går att döda levande sten. All ”levande sten” är inte bra sten. Stenen står för en stor del av balansen i akvariet.

Ljus.
Har man bara fiskar klarar man sig med lysrör, men de allra flesta vill förr eller senare prova på koraller och anemoner, och då behövs det oftast en eller flera metallhalogenlampor. Ljuset från dessa motsvarar olika grader av solljus, och är ett krav för att många djur ska kunna odla de alger som de lever av.

Skummare.
Det finns många olika sorters skummare, men alla går ut på att man med hjälp av luftbubblor skiljer ut äggviteämnen och annan smuts ur akvariet.

Salt.
Man använder särskilt salt som är rikt på mineraler och spårämnen. Salt dunstar inte, utan ersätts enbart vid vattenbyten.

Viktigast av allt för nybörjare.
Börja alltid med att köpa en bra bok. Det kan tyckas dyrt, men du kan spara mycket pengar på att göra rätt från början.