Skötselråd – Växter

Skötselråden är generella, för exakt information om en speciell växt rekommenderas en fackbok.

Växter är en viktig del av alla akvarium. De tillgodogör sig näringsämnen som finns i vattnet, och de tillför akvariet syre på dagarna. Utöver detta så ger växterna skydd och leksubstrat åt fiskarna. Växterna är också ett estetiskt tillskott till de flesta akvarium, och många akvarister är så faschinerade av växter att fiskarna kommer i andra hand i deras akvarium. Vattenväxter finns i alla världsdelar, och man kan välja om man vill blanda dem eller om man bara vill använda växter från en speciell del av världen, och kanske skapa ett sk. biotopakvarium. En bra regel är att köpa lite mer växter än vad man tror det kommer att gå åt.

Växter som växer så bra att man måste gallra ibland tyder på ett akvarium i bra balans. Om dina växter dör finns det ett antal faktorer som man bör ta hänsyn till, bla om det finns någon näring åt växterna. Bra näringstillskott i form av tabletter eller vätska finns att köpa i din zooaffär. Växterna behöver också en viss mängd ljus varje dag, och en del växter kräver dessutom ganska mycket ljus, dvs två lysrör eller fler under ca 8-10 timmar per dag. Byt ut dina lysrör var 12-18 månad för högsta effektivitet. Utöver det så kan planteringen inverka på växternas välmående. Träng inte ihop för många plantor på för små ytor, så som ofta händer med tex Valisneria, Cabomba och Egeria. Sprid plantorna minst någon centimeter ifrån varandra.

Alla växter gillar inte heller att begravas för djupt ner i sanden, och en del vill inte begravas alls, även om de ibland fungerar även med denna behandling. Olika lökväxter mår bäst om man bara begraver rötterna och lämnar mycket av löken ovanför gruset, och växter som Anubias och Microsurum (kolplanta, javaormbunke) kan med fördel fästas på rötter och skrovliga stenar. Detta ger även nya och spännande dimensioner till sällskapsakvariet.

Rekommenderad bok: Akvarieväxter av Gerhard Brünner, eller Akvariets lexicon.