Skötselråd – Uppstart av akvarium

Placera akvariet på ett jämnt underlag med frigolit eller akvariematta underst, om det inte är byggt med en aluminiumram. Då vilar akvariet istället på ramen. Akvarier blir mycket tunga när de är fyllda med vatten, sten och grus så det är mycket viktigt att bänken är stabil. Placera inte akvariet i direkt solljus då det svårt att kontrollera ljusmängden. Placera ut stora stenar innan gruset hälls i. Detta för att förhindra att de faller ner om fiskarna gräver i gruset. Stora stenar bör placeras på tex ett hinklock för att förhindra att trycket på bottenrutan blir för stort. Fyll på med nytvättat grus. Räkna med att gruset ska uppta ca 10% av akvariets yta. Ett hundralitersakvarium ska således ha ca 10 liter sand eller grus och en ideal grovlek är mellan 2-5 mm.

Tillsätt tempererat vatten men fyll inte ända upp. De allra flesta akvarium, undantaget de med växtätande fiskar, mår väldigt bra av mycket levande växter. Plantera växterna och placera ut rötter. Rötter innehåller garvsyra som kan göra vattnet brunt, men det är inte farligt. Däremot sänker syran vattnets pH-värde, så det är inte lämpligt att ha rötter om man ska ha tex malawiciklider i akvariet. Ta reda på vad dina fiskar trivs i för vattenvärden. Sätt i pump och termostatvärmare och ställ in temperaturen. Sätt inte på värmaren förrän den är täckt av vatten, då den kan spricka annars. Olika fiskar trivs i olika temperaturer, men runt 25 grader kan vara lämpligt att börja med. Fråga när du köper fiskar vilka temperaturer de passar i och vilka vattenvärden de kräver.

Fyll upp resten av vattnet och sätt igång pumpen och värmaren. Tillsätt vattenberedningsmedel och bakteriekultur i vattnet, tex Seachem Prime och Sera Nitrivec. Låt akvariet stå i minst en vecka innan fiskarna får flytta in. Överbelasta ej akvariet med för mycket fiskar på en gång utan öka mängden gradvis. Övermatning är den vanligaste anledningen till att fiskar dör, speciellt i nya akvarier där de nyttiga nedbrytningsbakterierna ofta saknas. Anledningen till att fiskar kan dö i ett till synes rent vatten beror på de giftiga restprodukter som bildas då kvävet från fiskarnas utandning, avföring och överblivna matrester inte bryts ner ordentligt.
En bakteriekultur kan med fördel tillsättas dagligen tex första veckan för att förhindra höga nivåer av nitrit.

Gör delvattenbyten redan från början, fiskar mår bästa av små vattenbyten som utförs ofta. ”Gammalt vatten” är en myt, fiskarna vill ha delvattenbyten regelbundet, men man ska aldrig göra så kallade helrengöringar där man kokar grus mm. Gör heller inte rent pumpen oftare än nödvändigt. Sätter den igen så ofta att du tvingas städa den varje månad så är den för liten alternativt belastningen för hög.

Se även: Städning av akvarium