Skötselråd – Stimfiskar

Skötselråden är generella, för exakt information om en fisk rekommenderas ett akvarielexikon eller atlas.

Till stimfiskar hör t.ex. barber, tetror, rasboror och danior. Med några få undantag är alla dessa fiskar mycket snälla och går att blanda med varandra. Stimfiskarna går som namnet antyder mycket gärna i stim om minst tio fiskar, detta för att fisken skall känna trygghet. Tänk på att en del stora fiskar, tex ciklider kan se mindre fiskar som en naturlig del av sin diet. Fiskar med lysande färger som tex neontetra och glödbandstetra lever i floder med mycket humusämnen, och blir ännu finare i ett akvarium om vattnet är svagt thefärgat. Att tänka på vid utfodring: små fiskar med små munnar behöver finfördelad mat.

I naturen:  Alla världsdelar
Storlek:  1-100cm
PH: 5,5-7,5
Temp: 24-28c
Hårdhet: 3
Storlek akvariet > 45l
Max nitrat <20 mg/l

Rekommenderad bok: ”Back to Nature : Akvarieguiden”
”Akvariets Lexikon”, ”120 Akvariefiskar (ICA Förlaget)

Att introducera nya fiskar.
Vid hemkomst, lägg påsarna med fisk oöppnade i akvariet. Detta för att fisken ska vänja sig vid temperaturen. Efter 15-30 minuter öppnar ni påsen och häller i ca 1dl akvarievatten. Upprepa detta några gånger. Häll sedan ut fisken över en håv och släpp ner den i akvariet. Tillsätt gärna någon vattenberedningsprodukt, tex Aquasafe eller Aqutan i samband med att de nya fiskarna släpps ned i akvariet. Detta för att skydda fiskarnas slemhinnor. Om akvariet är helt nytt kan man vänta ca tre dagar med att mata för att inte överbelasta akvariet.