Skötselråd – Levandefödare

Skötselråden är generella, för exakt information om en speciell fisk rekommenderas ett akvarium lexikon eller atlas.

Vänlig grupp/parfisk där fiskarna uppskattar mer vegetarisk mat ju äldre de blir. Lämna gärna kvar alger på glaset i tex bakkant. Honans ägg kläcks redan inne i henne, och därför säger man ofta att tex Platy, Svärdbärare, Molly och Guppy mm föder levande ungar. Mycket täta växter underlättar ynglens överlevnad. Vattenberedningsmedel är att rekommendera. Använd salt i vattnet, då dessa fiskar normalt lever i vatten med hög salthalt. Rikligt med fryst och levande foder resulterar i mer ungar, prova gärna svarta mygglarver, artemia och räkcocktail. Att levandefödare får ungar behöver tyvärr inte vara ett tecken på att akvariet är i toppform, så använd gärna vattentester för att bekräfta att akvariet mår bra.

I naturen: Central- och Sydamerika
Storlek:  2-17cm
PH: 7,2-8,4
Temp:  24-30c
Salt: 30 gram till 100liter vatten
Hårdhet: 10-20
Storlek akvariet > 40l
Nitrathalt < 20mg/liter

Rekommenderad bok: ”Back to Nature Akvarieguide” Av Kjell Fohrman
”Aqualog Alla levandefödare”

Att introducera nya fiskar.
Vid hemkomst, lägg påsarna med fisk oöppnade i akvariet. Detta för att fisken ska vänja sig vid temperaturen. Efter 15-30 minuter öppnar ni påsen och häller i ca 1dl akvarievatten. Upprepa detta några gånger. Häll sedan ut fisken över en håv och släpp ner den i akvariet. Tillsätt gärna någon vattenberedningsprodukt, tex Aquasafe eller Aqutan i samband med att de nya fiskarna släpps ned i akvariet. Detta för att skydda fiskarnas slemhinnor. Om akvariet är helt nytt kan man vänta ca tre dagar med att mata för att inte överbelasta akvariet.