Skötselråd – Fiskhälsa

Nästan alla akvarister råkar någon gång ut för sjukdomar i sitt akvarium. Det är viktigt att man lär känna sina fiskar och deras beteende så att man snabbt uppmärksammar sjukdomar och tecken på ohälsa. Att bara några fiskar dör medan andra överlever tyder inte på att just de fiskarna var av dålig kvalitet och att de överlevande aldrig var sjuka. Olika arter kan vara olika mottagliga för sjukdomar, fiskar som har svårt att hävda sig vid matning löper större risk att drabbas av sjukdomar. En hona som ständigt jagas och är stressad löper också hög risk att stryka med även vid en liten infektion. Likväl kan hanen som hela tiden skyddar sitt revir ha svårt att äta och vila, och kan därför vara den första att dö, trots att han var den störste och finaste.  Nyfraktade fiskar eller fiskar som blivit stressade av ett alltför stort vattenbyte eller en helrengöring av ett akvarium löper också mycket stor risk att bli sjuka.

BLIR FISKAR SJUKA I NATUREN?
Ja, visst blir de det. Det är mycket vanligt med bakterie- och parasitangrepp på vilda fiskar. Dock är fiskar som lever i sina rätta förhållanden ganska motståndskraftiga mot detta. En liten infektion i ett akvarium är oftast bara droppen som får bägaren att rinna över. Fiskar klarar ofta av att man tänjer lite på deras livsvillkor, men en fisk som lever i ett för litet akvarium, med för hög nitrathalt, i aningens fel pH och kanske i fel temperatur och äter knapphändigt foder, kan inte väntas klara av en sjukdom som hans vilda kusiner med enkelhet skulle ha överlevt. Alla sjukdomar kan inte undvikas, men man kan göra mycket för att förhindra dem. Se till att dina fiskar passar ihop så att de inte ständigt stressar varandra. Tänk även på att bara blanda fiskar som har liknande krav på temperatur, pH-värde, hårdhet och foder. Att en fisksort inte dör omedelbart vid isläpp betyder inte att den klarar felaktiga vattenvärden under en längre tid.

Maten är också ett viktigt kapitel när det gäller att förebygga sjukdomar och ohälsa. Vitaminerna går snabbt ur ett flingfoder om det är varmt och burken är öppen tex. Förvara inte fiskmatburkar på en varm lysramp. Mata inte med flingor som är äldre än ett år, och komplettera gärna torrfoder med fryst foder som tex mysis, artemia, cyclops, räkmix och mygglarver. Ge även levande foder när det finns att tillgå. Fråga när du köper fiskar vad de äter, och helst också vad de inte äter, då det finns fiskar som tex inte tål mygglarver.

Livsviktigt när det gäller förebyggande av sjukdomar är vattenbyten! Ett enkelt nitrit/nitrat test är en ovärderlig hjälp när du försöker lista ut om ditt akvarium är smutsigt eller inte. Tänk på att nitrit och nitrat inte syns med blotta ögat. Kristallklart vatten kan alltså innehålla höga nitrit och nitrathalter. Underskatta inte betydelsen av vattenbyten.Tänk på att förhållandena i akvariet kan ändras väldigt fort! Många fiskar mår bra av 50% vattenbyten var 7-10 dag.  Byt heller aldrig allt vatten i akvariet då fiskarna är mycket känsliga för den sortens förändring. Dessutom riskerar du att städa bort alla de bra nitrobakterierna på samma gång, och då är risken för nitritförgiftning överhängande. Små byten som görs ofta är det mest effektiva sättet att hålla dina fiskar glada. Ett mycket smutsigt akvarium bör göras rent lika stegvis som det smutsades ner, dvs lite i taget. Fiskar som redan bor i ett smutsigt akvarium kan gradvis och till viss del anpassa sig till att leva i nitratrikt vatten, men nyinköpta exemplar som inte har genomgått denna gradvisa stegring av nitratvärdena dör oftast väldigt fort.

När en sjukdom är ett faktum, vänta inte med medicinering. Rådgör omedelbart med en affär du litar på. Ju tidigare medicinering sätts in, desto större chans finns att fiskarna överlever. Byt alltid 50% av vattnet när du upptäcker en sjukdom, för vad sjukdomen än beror på så minskar den faktorn också med 50%.