Skötselråd – Eldstjärt, Regnbågshaj och Svarthaj

Skötselråden är generella, för exakt information om en speciell fisk rekommenderas ett akvarium lexikon eller atlas.

Trots populärnamnen är ingen av dem en riktig haj, utan de tillhör alla karpfiskarna. Svarthajen (Labeo chrysophekadion) som är större än de två förstnämnda är en populär matfisk i Thailand. Dessa fiskar kan hållas ensamma eller i grupper. De kan upplevas som något intensiva om akvariet är litet och gömställen saknas. Om artfränder saknas kan de välja ut en kompis bland de andra fiskarna och följa efter den istället. Detta beteende uppskattas inte alltid av akvariets övriga invånare. Optimalt foder är fryst och levande foder, tex mygglarver, tubifex, artemia och räkcocktail. Dessa fiskar tar inte sitt foder direkt uppe vid ytan. Tätplanterade akvarium är att föredra.

I naturen: Sydostasien
Storlek:  10-60cm
Ph: 6-7
Temp: 22-28c
Hårdhet: 3
Storlek akvariet > 60l
Nitrathalt < 20mg/liter

Att introducera nya fiskar.
Vid hemkomst, lägg påsarna med fisk oöppnade i akvariet. Detta för att fisken ska vänja sig vid temperaturen. Efter 15-30 minuter öppnar ni påsen och häller i ca 1dl akvarievatten. Upprepa detta några gånger. Häll sedan ut fisken över en håv och släpp ner den i akvariet. Tillsätt gärna någon vattenberedningsprodukt, tex Aquasafe eller Aqutan i samband med att de nya fiskarna släpps ned i akvariet. Detta för att skydda fiskarnas slemhinnor. Om akvariet är helt nytt kan man vänta med att mata i ca tre dagar för att inte överbelasta akvariet.