Skötselråd – Alger

Vad är alger?
Alger är faktiskt akvarieväxter också, men de saknar blad, stjälk och rötter. Till skillnad från växter, som behöver en viloperiod varje dygn, så kan alger ta upp näring oavbrutet.

Varför får man alger i akvariet?
Alger finns i allt vatten, även kranvattnet och som sporer i luften. Det är därför omöjligt att undvika att ”få in” alger i akvariet, och de kommer inte heller med växterna eller med fiskarna. Algernas enda chans till tillväxt är att ta upp näring genom vattnet, och vill man förhindra detta ser man lämpligtvis till att minska mängden näring i vattnet. Jämför med tex algblomning i Östersjön pga övergödning!

Några faktorer som påverkar förekomsten av alger är:

  •  Mängden mat du ger fiskarna, dvs hur mycket näring du tillför akvariet.
  • Storlek på filtret, och balansen i filtret.
  • Ljuskällan.
  • Antal ljustimmar per dygn.
  • Mängden växter i akvariet, och tillståndet på dessa.
  • Storleken på vattenbytena och intervallen mellan dessa.
  • Mängden järn i vattnet.
  • Algätande fiskar, (ancistrus, otto, siamensis, poecilia.)

Lysrör är att föredra framför glödlampor. Lysrören bör inte vara äldre än 12 månader, och de behöver inte lysa mer än åtta till tio timmar per dag. Använd gärna en timer för att reglera lystiden.

Det råder alltid ett konkurrensförhållande mellan alger och akvariets växter, och som akvarister ser vi gärna att växterna vinner detta ”krig”. Plantera gärna mycket snabbväxande växter i akvariet, då dessa tar upp överskottsnäring i vattnet. Bra växter är tex Hygrophila, Ceratopteris och Sagittaria. Det är bättre att klippa ner och rensa bort växter som växer för mycket, än att ha klena växter, eller växter som inte växer alls.

Ett enkelt nitrit/nitrat test är en ovärderlig hjälp när du försöker lista ut om ditt akvarium är smutsigt eller inte. Skulle testet visa på för höga halter av nitrat, dra ner på matgivorna och byt vatten oftare. Upp till 50% per tillfälle brukar de flesta fiskar tåla om de inte är väldigt känsliga. Använd gärna en slam/sug hävert av något slag då denna underlättar rengöringen av gruset.