Resa utomlands

Ska du resa utomlands och med din hund eller katt?

Var noga med att ta reda på vilka regler som gäller i det land du reser till samt vilka krav som finns för återinförsel till Sverige. Kraven varierar från land till land. Det är ditt ansvar som djurägare att ta reda på vad som gäller. Läs mer på jordbruksverkets hemsida, samt skaffa skriftlig information om krav vid införsel från det aktuella resmålets veterinärmyndighet.

Pass för sällskapsdjur
Vid resor inom EU finns det krav på att djuret ska följas av ett pass för sällskapsdjur. Detta pass utfärdas av veterinär och innehåller uppgifter om ID, vaccinationer, blodprovsresultat och behandlingar mot t.ex. fästingar och avmaskning mot dvärgbandmask.

ID-märkning
Vid införsel av hund och katt till Sverige från ett annat EU-land ska djuret vara ID-märkt med ett mikrochip av ISO-standard eller genom tatuering i öra eller ljumske som är gjord före den 3 juli 2011. Från 2011 är den enda godkända märkningsmetoden på hund, märkning med mikrochip. På katt är det fortfarande godkänt att märka med tatuering men endast om djuret ska stanna i Sverige. Ska katten resa utomlands måste den även märkas med mikrochip.

Vaccinering
Hundar och katter ska vara vaccinerade mot Rabies minst 21 dagar innan resa till eller inom EU. Grundvaccinationen görs från 3 månaders ålder (ca 12 veckor/90 dagar). Det går att vaccinera innan dess men då måste djuret få ytterligare en spruta vid 3 månaders ålder annars tillåts inte införsel till Sverige vid resans hemkomst. Sedan januari 2012 har reglerna om krav på blodprovstagning med mätning av antikroppstiter tagits bort vid införsel/utförsel av hund/katt inom EU. Krav på titer finns fortfarande om djuret förs in från land utanför EU som inte är listat med fungerande rabiesövervakning. Särskilda regler gäller för Norge (som ej är medlem i EU). Det finns 3 olika Rabiesvacciner för katt och 2st för hund i Sverige;

  1. Rabisin vet. (för hund och katt) giltig i ett år efter grundvaccination med 2st injektioner med 3-4 veckors intervall.
  2. Nobivac Rabies vet. (för hund och katt) giltig i 3 år efter grundvaccination med 1st injektion.
  3. Purevax Rabies (för katt). Giltig i 3 år efter grundvaccinering med 1st injektion vid 12 veckors ålder och därefter revaccinering vid 1 års ålder.

Vid vaccinering utomlands gäller den giltighetstid som är registrerad i det land där vaccinet ges. Längden på giltighetstiden kan variera från land till land även om det är samma vaccin som i Sverige. Det är den giltighetstid vilken är införd i passet som gäller.

Avmaskning
Sedan januari 2012 har kravet på avmaskning mot dvärgbandmask (Echinococcus multiocularis) upphört vid införsel till Sverige. Detta då man funnit masken i rävar på olika platser i landet. Rekommendationerna är dock fortfarande att avmaska djur som varit i utlandet innan införsel till Sverige. Avmaskning bör ske tidigast 10 dagar innan införsel till Sverige och djuret bör även avmaskas var 28:e dag under utlandsvistelsen. Vid resa till Finland, Åland, Storbritannien, Irland och Malta krävs att djuret avmaskas  inom 24-120timmar (1-5dagar) innan passage över landgränsen. Detta ska göras hos veterinär och föras in i passet.

Resa till/från Norge
Enligt de nya reglerna krävs EU-pass, giltig ID-märkning och avmaskning mot rävens dvärgbandmask för hundar som skall resa till Norge. Avmaskningen skall ske hos veterinär och dokumenteras i passet enligt ovan (24-120 timmar innan man planerar att korsa gränsen). ID-märkta katter får fortfarande resa fritt till och från Norge.

Här på kliniken kan ni hämta en broschyr, ”Har du allt inför resan?”, från Novartis där ovanstående information samt kort information om olika sjukdomar finns samlat. Bra är även att gå in på jordbruksverkets hemsida och läsa mer under införsel och utförsel av djur. Se till att du är uppdaterad på gällande regler dels i Sverige och dels i utlandet.